vrh "CH"

21.12.2019 se Crazy Immortal Hond a F´Thabo Nynia Ore narodilo 13 miminek, 6 pejsků (Challenger, Chán, Chaspear, Chips, Chopper, Chorizo) a 7 fenek (Chainie, Chantalle, Chelsea, Cherry, Chilli, Chocolate, Chrisanti).
Všechny fenky jsou již zadané, volní jsou 4 kluci - Chán, Chaspear, Chips a Choper.